Ussenstraat 116
5345 HW OSS
telefoon 0412-712040
e-mail info@plus-een.nl

Onze verzuimaanpak

Ziekteverzuim kost veel ergernis en geld. Een effectieve aanpak is daarom noodzakelijk.
Maar waar haalt u de tijd en de deskundigheid vandaan?
Waar vindt u een partner die eindelijk met u meedenkt?

Pluséén neemt graag die zorgen uit handen. Pluséén heeft begrip voor uw belang als werkgever en handelt daar ook naar.
Wij denken verder en meer dan de gevestigde Arbodiensten. Pluséén biedt maatwerk in de aanpak en begeleiding van uw zieke medewerker en bouwt een accuraat en volledig verzuimdossier.

Pluséén HR Online
« Direct inloggen »
« Gratis online demo »