Ussenstraat 116
5345 HW OSS
telefoon 0412-712040
e-mail info@plus-een.nl

Functioneren en beoordelen

Valt uw personeel in goede aarde?
Het functioneren is een doorlopend onderwerp van gesprek tussen werkgever en werknemer:
Welke afspraken maken we samen? Weten de medewerkers wat er van hen wordt verwacht?
Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet beter?
Bent u eerlijk en open over hun prestaties?
Oh ja, …..heeft u dan ook nog tijd voor een accurate dossiervorming?
Pluséén ondersteunt u bij het voorbereiden, houden en het uitwerken van de functioneringsgesprekken en beoordelingen.

Pluséén HR Online
« Direct inloggen »
« Gratis online demo »