Ussenstraat 116
5345 HW OSS
telefoon 0412-712040
e-mail info@plus-een.nl

De servicepakketten

U kunt bij Pluséén uit drie abonnementen kiezen.

Het opstap+1 abonnement:
Voor €4,50 per maand per werknemer kunt u gebruik maken van ons volledig geautomatiseerde verzuimsysteem en bent u verzekert van onze ondersteuning en professionaliteit. U kunt zelf uw ziek- en herstelmeldingen in ons verzuimsysteem verwerken. Als gratis Pluséén-service krijgt u van ons maandelijks een verzuimoverzicht en signaleren wij kritische data en termijnen. U betaalt vervolgens op verrichtingenbasis alle overige ondersteuning en begeleiding. 

Het Basisabonnement:
Bij dit abonnement bent u verzekert van alle ondersteuning en begeleiding die nodig is in de eerste 6 weken van het verzuim om de re-integratie zo snel mogelijk te laten verlopen: snel handelen, direct contact met zieke, optimale feedback naar de werkgever en volledige dossiervorming.
Is er gedurende die 6 weken geen uitzicht op herstel, dan wordt een van onze gecertificeerde bedrijfsartsen ingezet voor de probleemanalyse. Een vast aanspreekpunt van Pluséén is uw casemanager die ervoor zorgt dat aan alle wettelijke verplichtingen volgend uit de Wet verbetering poortwachter wordt voldaan en u geen onaangename verrassingen van het UWV hoeft te verwachten. De verrichtingen van de casemanager worden apart gefactureerd.

Het Zekerheid+1 abonnement:
Pluséén ondersteunt u volledig vanaf de ziekmelding tot en met het einde van het re-integratietraject. In tegenstelling tot het Basisabonnement worden de activiteiten van de casemanager niet apart gefactureerd. U bent volledig verzekerd van onze onbeperkte ondersteuning voor een vast bedrag per werknemer.

Pluséén HR Online
« Direct inloggen »
« Gratis online demo »