Ussenstraat 116
5345 HW OSS
telefoon 0412-712040
e-mail info@plus-een.nl

Onze uitgangspunten

Wij nemen het voorbereiden, voeren en uitwerken van de gesprekken uit handen.

Welke uitgangspunten hanteren wij?

 • Persoonlijke doelstellingen voor elke medewerker.
 • Met elke werknemer jaarlijks één functioneringsgesprek.
 • Het gaat niet alleen om de behaalde resultaten, maar ook over de wijze van functievervulling (gedrag).
 • Van alle gesprekken wordt er een verslag gemaakt dat wordt toegevoegd aan het (digitale) dossier.
 • De conclusies uit het functioneringsgesprek moeten leiden tot afspraken die het functioneren van de werknemer verbeteren:
  • wat ging goed?
  • wat kan beter?
  • het formuleren van verbeteracties.

Pluséén HR Online
« Direct inloggen »
« Gratis online demo »