Ussenstraat 116
5345 HW OSS
telefoon 0412-712040
e-mail info@plus-een.nl

Wet verbetering poortwachter

Casemanager

De Wet verbetering poortwachter legt de verantwoordelijkheid van de re-integratie bij langdurig verzuim nadrukkelijk ook bij de werkgever. Het is een intensief traject dat veel van uw tijd vraagt en waar deskundigheid mee gemoeid is. Voor dat u het weet is de kiem gelegd voor sancties door het UWV!

Pluséén is uw casemanager en neemt u alle werkzaamheden uit handen die het gevolg zijn van langdurig verzuim.

  • Het bijhouden van het re-integratiedossier
  • Elke week contact met de zieke medewerker over de voorgang van het herstel.
  • Het contact leggen met een bedrijfsarts voor het opmaken van een probleemanalyse.
  • Het maken van het Plan van Aanpak met u en de zieke medewerker.
  • Alle contacten met het UWV.
  • De eerstejaarsbeoordeling.
  • Eventueel overleg met een re-integratiebureau en overdracht van dossiers

Pluséén HR Online
« Direct inloggen »
« Gratis online demo »