Ussenstraat 116
5345 HW OSS
telefoon 0412-712040
e-mail info@plus-een.nl

Onze dienstverlening

Demedicaliseren

Onze dienstverlening is gebaseerd op het principe van het “de-medicaliseren”.
Dat wil zeggen dat onze bedrijfsartsen alleen worden ingezet in specifieke gevallen van twijfel of bij concrete vermoedens van langdurig verzuim. Dit voorkomt dat uw werknemer onnodig in een duur en ongrijpbaar medisch traject terecht komt.
Pluséén gaat uit van de gedachte dat aandacht en intensief contact de beste weg is naar snel herstel.
Pluséén neemt alle acties van u over, van ziekmelding en de intensieve contacten tot en met de herstelmelding. Wat kunt u van ons verwachten? 

  • Snelheid
  • Intensief contact met de zieke medewerker.
  • Bespreken wat wèl kan i.p.v. wat niet kan.
  • Alleen de bedrijfsarts als dat echt nodig is.
  • Directe communicatie naar de werkgever.
  • Een optimale dossiervorming.
  • Alle wettelijke verplichtingen zijn afgedekt.

Pluséén HR Online
« Direct inloggen »
« Gratis online demo »