Ussenstraat 116
5345 HW OSS
telefoon 0412-712040
e-mail info@plus-een.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

De voorbereiding:

  • Samen met u plannen van de datum voor het gesprek.
  • Het ontwerpen van een evaluatieformulier, passend bij de verschillende functiegroepen.
  • Met maken van uitnodigingen voor de werknemers
Het houden van het functioneringsgesprek:
  • Samen met de werkgever voorbereiden van het gesprek.
  • Tijdens het gesprek vastleggen van de afspraken.
  • Direct na afloop kort evalueren van het gevoerde gesprek.
Het uitwerken van het functioneringsgesprek:
  • De verslaglegging: afspraken en opmerkingen worden door ons uitgewerkt.
De nazorg:
  • U ontvangt het concept-verslag ter goedkeuring en ondertekening
  • Het door beide partijen getekende exemplaar wordt na ontvangst opgeslagen in het exclusief voor u toegankelijke digitale dossier.
  • Wij informeren over de niet terugontvangen en getekende formulieren.

Pluséén HR Online
« Direct inloggen »
« Gratis online demo »