Ussenstraat 116
5345 HW OSS
telefoon 0412-712040
e-mail info@plus-een.nl

Afspraken en regelingen

Helder en duidelijk!

Het vastleggen van afspraken en regelingen geeft duidelijkheid naar werkgever en werknemer. Pluséén helpt u bij het creëren van die duidelijkheid.
Waar moet u als werkgever dan “zo nodig” afspraken over maken?
Wat moet er dan zoal geregeld worden?

Salarissen:
Loonschalen, periodieken, eenmalige uitkeringen,13e maand

Verlofregelingen:
Arbeidstijden, vakantiedagen, feestdagen, calamiteitenverlof.

Overig:
Functionerings- en beoordelingsgesprekken, arbeidsovereenkomsten, kinderopvang, auto en fietsregeling

Pluséén HR Online
« Direct inloggen »
« Gratis online demo »